Miljöpolicy

Skandinaviska Områdesskydd sätter miljön högt på agendan, och jobbar aktivt och systematiskt med att minska vår miljöpåverkan. Vi arbetar dagligen med att se över och identifiera de miljöaspekter som vi, genom den teknik som finns och våra ekonomiska ramar, kan påverka. Vi arbetar med miljöfrågor på flera plan:

Personal

All personal på Skandinaviska Områdesskydd ska aktivt arbeta för att förebygga miljöpåverkan från vår energianvändning. Medvetenhet om miljöfrågor, inbegripet företagets miljöpolicy, och eget ansvar är viktiga punkter.

Inköp

Miljöaspekten är viktig när vi väljer leverantörer och samarbetspartners, och vi strävar efter att vara miljömedvetna i alla inköp och i all produktion. Vi för löpande dialoger med våra leverantörer och strävar efter att samfrakta så mycket av våra inköp från dem som möjligt. För att ändå hålla en god service mot våra kunder har vi alltid våra vanligaste produkter på lager.

Återvinning

God sophantering ser vi som en självklarhet och en viktig del av vår miljöpolicy. Eftersom alla våra montörer börjar och avslutar arbetsdagen på vårt lager har vi valt att alltid ha tre stycken egna containrar här med fördelningen brännbart, markmassor och metall. Det är miljövänligt på flera sätt: dels för att vi enkelt kan återvinna så mycket spill som möjligt men också för att vi slipper köra onödiga resor till och från sorteringsstationer.

Transporter

Vi jobbar för att minimera transporter, och att göra dessa så miljövänliga som möjligt. Det gäller såväl våra egna fordon som våra samarbetspartners. Som ett led i detta öppnade vi under 2014 vårt norrortskontor, varifrån ett antal av våra montörer utgår för att täcka marknaden kring norrort och uppland och därmed minimera transportsträckorna.

CE-märkning som miljöpolicy

Vi CE-märker våra produkter så långt som det är möjligt. CE-märkning är en produktmärkning inom EES, och bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion och miljö, samt att föreskriven kontrollprocedur har följts.

 

environment

 

Här kan du ladda ner och läsa vår miljöpolicy:

Skandinaviska – Miljöpolicy

Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x