vitUtskrift Utskrift Utskrift Utskrift Utskrift

Skyddsklasser

I slutänden handlar områdesskydd om säkerhet: Att hålla inne och stänga ute. Många känner sig osäkra på vilken typ av områdesskydd som de behöver, och därför har vi sammanställt fem säkerhetsklasser som stöd och hjälp för dig som planerar områdesskydd.

 

Skyddsklass 1.
Användningsområde:
Stänga inne barn eller djur samt skapa en tydlig barriär för personer som ej har tillträde till området.

Används vanligen vid privata tomter samt vattenområden och som fallskydd på berg där ingen särskild fara föreligger. Denna skyddsklass utgör inget nämnvärt skydd för intrång men har en försvårande effekt.

Rekommendation:
Områdesskyddet skall vara sammanhängande med lägsta näthöjd 1000mm och med minsta tråddimension 3,0mm. Grindar skall vara låsförsedda och nätfyllda. Inga vassa utstickande delar som riskerar personskador får förekomma.

 

Skyddsklass 2.

Användningsområde:
Stänga inne personer med särskilda behov (daglig tillsyn) eller som inhägnad för större hundar.
Används vanligen vid privata tomter, offentliga vårdinrättningar samt som skydd för barn och djur vid vattenområden och som fallskydd på berg där ingen särskild fara föreligger.

Rekommendation:
Områdesskyddet skall vara sammanhängande med lägsta näthöjd 1500mm och med minsta tråddimension 3,0mm. Grindar skall vara låsförsedda och nätfyllda samt försedda med automatisk stängning så att området alltid är stängt för in/ut passering. Inga vassa utstickande delar som riskerar personskador får förekomma.

 

Skyddsklass 3.

Användningsområde:
Denna typ av inhägnad används vanligtvis kring företag i industriområden, fastigheter och anläggningar som behöver ett godkänt områdesskydd för att uppfylla de krav som ställs från försäkringsbolag eller har ett behov av att begränsa åtkomst och tillträde till området.

Rekommendation:
Områdesskyddet skall vara sammanhängande med lägsta näthöjd 2000mm samt med överklättringsskydd som taggtråd eller hajfena. Minsta tråddimension 3,0mm.
Grindar skall vara låsförsedda och utrustade med godkänt lås.

 

Skyddsklass 4.

Användningsområde:
Denna typ av inhägnad används vanligtvis kring företag i industriområden, fastigheter och anläggningar som har ett utökat behov av ett ordentligt och underhållsfritt områdesskydd som utgör en ordentlig barriär för att stänga ute obehöriga. För att intrång ska kunna ske krävs stål klippverktyg eller att områdesskyddet forceras med kraft.

Rekommendation:
Områdesskyddet skall vara sammanhängande med lägsta näthöjd 2000mm samt med överklättringsskydd som taggtråd eller hajfena. Minsta tråddimension 5,0mm.
Grindar skall vara låsförsedda och utrustade med godkänt lås.

 

Skyddsklass 5.

Användningsområde:
Denna typ av inhägnad används där särskilda krav på säkerhet föreligger. Exempel på anläggningar är områden för känslig infrastruktur, vårdinstitutioner, industrier som är särskilt utsatta för intrång, områden där person och trafikflöden måste kontrolleras. Områdesskyddet anpassas efter faktiska förutsättningar och behov.

Rekommendation:
Anläggningen anpassas efter de faktiska behov som föreligger.

 

Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x