Tag Archives: buller

Bullerskydd – så dämpas bullret mest effektivt

Postad 23 oktober, 2014

 

Nu är bullerskyddet längs Gudöbroleden i Haninge färdigställt. Planket dämpar trafikbullret för fastigheterna i området, och avskärmar den intilliggande gångbanan så att även fotgängarna får en trevligare miljö bakom bullerskyddet.

Hur fungerar ett bullerskydd?

Trafikbuller påverkar väldigt många människor i Sverige: omkring 1,7 miljoner människor utsätts för trafikbuller som är högre än 55 dBA utomhus vid bostaden, och det är en siffra som tycks öka för varje år. Vi får många samtal från personer som störs av olika sorters oljud och som undrar över om bullerskydd kan vara en lösning på problemet. Ibland avråder vi, men många gånger går bullerproblem att lösas med ett reflekterande eller absorberande bullerskydd.

Men hur fungerar ett bullerskydd egentligen? Vid Gudöbroleden har vi monterat ett absorberande bullerskydd, och det betyder i det här fallet att det har dubbla paneler och en kärna av ljudabsorberande stenull för att kunna absorbera och kapsla in ljud som träffar planket.

absorberande bullerskydd

Bullerskyddet vid Gudöbroleden är placerat relativt nära vägkanten, och det gör att det inte behöver vara särskilt högt för att fungera effektivt och skapa en bra ljudmiljö för de som rör sig bakom planket. För att ett bullerskydd ska fungera måste det nämligen placeras på rätt ställe så att ljudvågorna inte går över planket, och planket måste dessutom vara helt tätt även mot marken i nederkant.  En liten spricka på några få centimetrar kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.

Montera eget bullerskydd

Kan man montera sitt eget bullerskydd på tomten? Det är en annan fråga vi ofta får. Svaret är att ja, det kan du göra – men många gånger behöver du ett bygglov från kommunen för att bygga ett plank. För att bygga ett staket behövs inget bygglov, men för avskärmande plank är reglerna annorlunda. Dock finns det en del undantag, som du kan läsa mer om här.

I vår webbutik kan du köpa färdiga sektioner av absorberande bullerskydd att montera själv, och vi har självklart alla tillbehör som du behöver för att lyckas. Vill du ha mer hjälp kan vi ge dig en kostnadsfri offert, samt erbjuda montagehjälp i hela Sverige.

 

bullerskydd

 


Bullerskydd i närområdet

Postad 21 augusti, 2014

 

På måndag drar vi igång bygget av ett bullerskydd i Haninge, inte så långt från vårt söderortskontor. Det är många timmars planering bakom ett sådant projekt, möten, inköp och kontroller, och det är viktigt att allting klaffar när arbetet väl startar.
070-336

Under året har vi byggt ett antal bullerskydd på olika platser i Sverige, och vi vet att många människor besväras av buller från närliggande vägar. Bullerskydd kan göra stor skillnad och glädjer många, och kanske delvis därför är det ett av våra favorit-områdesskydd. Ett av de viktigaste stegen i planeringen av ett nytt bullerskydd är att ta i beräknande hur omgivningen ser ut och påverkas, och var bullerskyddet bör placeras för att få maximal effekt. Ett felplacerat bullerplank hjälper ingen utan kan till och med göra bullerproblemen värre för de som bor i den riktning som bullret reflekteras.

Bullerskyddet måste också vara av tillräcklig högt och helt ogenomträngligt för att ljudvågor inte ska kunna ta sig igenom, och det kräver en hel del av materialet och dess anpassningsförmåga: träet måste kunna svälla och krympa utan att sprickor bildas. Det är också viktigt att skärmen står tätt mot marken utan luftspalt eftersom en enda liten spricka kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.

I vår webbutik för områdesskydd kan du beställa färdiga moduler eller lämpligt virke för såväl reflekterande som absorberande bullerplank för egen montering. Vill du ha hjälp även med montaget kan du begära en kostnadsfri offert här. Vi monterar över hela Sverige.

Vi återkommer med fler bilder när bygget är klart!
070-341

 


Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x