Tag Archives: bullerskydd

Skandinaviska Områdesskydd bygger bullerskydd åt Götenehus

Postad 21 mars, 2017

 

Skandinaviska Områdesskydd platsbygger ett 300 meter långt bullerskydd med glaspartier åt Götenehus, invid deras nybyggda bostadsområde i Ormbacka i Järfälla.
– Det blir ett gediget plank i djurgårdsgrön färg som kommer att smälta fint in i omgivningen, säger Robert Jansson som är projektledare på Skandinaviska Områdesskydd.

Götenehus uppförde under hösten 24 nya kedjehus i Järfälla, och nu återstår arbetet med den yttre miljön. Skandinaviska Områdesskydd har lång vana av platsbyggda bullerskydd och ser fram emot projektet.
– Götenehus är en av Sveriges ledande hustillverkare och det är tydligt att de tar ett stort ansvar inte bara för de hus som byggs utan också för den omedelbara närmiljön. Vi har haft ett bra samarbete ända från början, säger Robert Jansson.

Ökad efterfrågan på bullerskydd

Boverkets riktlinjer för nya bostäder i områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik säger att yttre åtgärder bör utformas så att 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad och uteplats) kan erhållas med hänsyn till trafikbuller. I takt med allt tätare bebyggelse ökar efterfrågan på bullerskydd, och frågor om människors hälsa är central i de bedömningar som görs vid planering och byggande av bostäder.
– Buller påverkar både vår hälsa och möjligheten till en bra livskvalitet. Med bullerskydd kan vi idag på ett ganska enkelt och snabbt sätt göra stora förändringar i ljudbilden, säger Robert Jansson.

Byggstart vecka 12

Det nya bullerskyddet byggs i trappade sektioner på som lägst 2,50 meter. Planket kommer att gå omlott längs en cykelbana invid vägen. Järfälla kommun har godkänt bygglovet och bygget av bullerskyddet startar vecka 12 och planeras pågå under åtta veckor.

 


Bullerskydd vid förskolan dämpar buller

Postad 1 februari, 2016

Att vi påverkas av buller är ett välkänt faktum, och vuxna är ofta vana vid att handskas med problemen som uppkommer. Vi ljudisolerar omkring hem och arbetsplats, och använder öronproppar när det behövs, till exempel. Men buller påverkar förstås även barn, och kanske i ännu högre grad eftersom de sällan har möjlighet att styra över sina egna dagar. De tillbringar många timmar inomhus i stora barngrupper och hög ljudnivå, och därför är det av högsta vikt att de får en lugn, trygg och tyst utevistelse. Om gården ligger nära en vältrafikerad gata kan det behövas ett bullerskydd vid förskolan.

Specialdesignat bullerskydd

I Åkeshov har vi nyligen färdigställt ett dubbelsidigt bullerskydd för att förbättra ljudmiljön för barnen på den intilliggande förskolan. Bullerskyddet är specialdesignat med partier med plexiglas för god genomsyn och trivsel, och de totalt hundra meterna har en höjd på tre eller hela fyra meter. Bullerplanket är sedan målat i en mild mintgrön färg som både smälter in i och livar upp området – ett trivsamt bullerskydd vid förskolan som garanterat kommer att göra skillnad.

 

bullerskydd med plexiglas

Att bygga bullerskydd vid förskolan – eller hemma

Bullerskydd är ganska komplicerade i sin konstruktion på flera olika sätt. Till att börja med är det av högsta vikt att bullerplanket är placerat på just den plats där det gör mest nytta, och att det har rätt höjd. Dessutom måste det förstås vara helt tätt, eftersom även en liten springa ger ett ljudinsläpp som påverkar ljudbilden väldigt negativt.Därtill kommer att planken för det mesta också är svårhanterade i sig, med tungt material som ska byggas kanske tre-fyra meter högt. Ibland är den bästa lösningen att ta hjälp med montaget, men idag finns också flera riktigt bra produkter på marknaden som gör det lättare att bygga ett eget bullerskydd. NoiStop Green och NoiStop Wood är populära modeller som passar villatomten lika bra som offentliga miljöer.

Material till bullerskydd

I vår egen webshop Stängselbutiken finns flera modeller av bullerskydd att välja mellan, både modeller som vi bygger på löpmeterpris och färdiga moduler som enkelt monteras ihop på plats.Vi lämnar gärna en kostnadsfri offert på ditt projekt.


Hur bygger man bullerplank?

Postad 15 oktober, 2015

Buller är ett växande problem när det byggs allt fler vägar och bostadsområden förtätas. Många störs av buller, och en vanlig fråga är förstås Hur bygger man bullerplank?

Kort om bygglov

Så gott som alltid behöver du söka bygglov för att få bygga ett bullerplank, till skillnad från vanliga staket. Men vad är egentligen skillnaden? Enkelt uttryckt kan man säga att ett staket är avgränsande medan ett bullerskydd är avskärmande och saknar genomsikt. Bygglovsplikten bedöms också ofta med hänsyn till bullernivån, plankets läge, utförande och beständighet snarare än dess höjd, och det är din kommun som har det slutliga ansvaret att pröva när ett bullerskydd anses tillrådligt.

Hur bygger man bullerplank?

Alltså: steg ett är alltid att söka bygglov. Därtill måste du förstås fundera över vilken typ av bullerskydd du vill ha. Idag finns bullerskydd av färdiga moduler på marknaden, vilket kan vara ett enkelt alternativ om du vill sätta upp bullerskyddet själv, men det vanligaste är fortfarande att bygga planket av lösvirke. Då är det viktigt att tänka på att ha en ordentlig grund så att planket inte ger efter av väder och vind, samt att det måste vara helt tätt. En så liten springa som en centimeter kan göra stor skillnad i hur oljudet dämpas på andra sidan planket.

Hjälp att bygga bullerplank

Vi bygger många kilometer med bullerplank varje år, åt såväl kommuner som privatpersoner och i många olika modeller. Vi har ett stort utbud av färdiga modeller, men specialbygger också enligt kunders önskemål. I senaste numret av Vi i villa besvarar tidningens experter just frågan Hur bygger man bullerplank, med referens till oss. Bilden i reportaget visar ett av våra specialbyggda bullerskydd, där en kärna av stenull täcks med vitmålade spjälor vilket ger ett luftigt och modernt intryck. Modellen heter Kolartorp och du hittar den och flera andra bullerskydd i Stängselbutiken, vår webbutik för stängsel, staket och grindar. Här kan du också begära en kostnadsfri offert för ditt bullerskydd.

hur bygger man bullerplank

 


Högt bullerskydd vid motorvägen

Postad 22 maj, 2015

De flesta bullerskydd som byggs har en höjd på omkring två meter, och ofta bygger man inte högre än fyra meter på grund av de påfrestningar som planket måste tåla vad gäller väder och vind. Ibland är dock behoven större än så, och det händer att vi bygger riktigt höga bullerskydd.

5 meter högt bullerskydd

Just nu håller vi på med ett stort projekt invid en motorväg i söderort. Det är ett bullerskydd med helt rak överkant, vilket innebär att det på ett ställe, där marken går ner i en sänka mellan en bro och en kulle, blir hela fem meter högt. Det ställer höga krav på såväl planering som montage.

Att skapa intressanta bullerskydd

Vi brukar rekommendera att variera bullerskyddets design när de ska byggas utefter en väg, eftersom ett bullerskydd med samma höjd och färg efter en lång sträcka lätt skapar en sorts tunnelseende hos bilister. Det kan räcka med att bryta av höjden på några ställen, eller att skapa andra element som gör planket mer intressant. Ett högt bullerskydd som detta skulle kunna vara tråkigt med en helt rak överkant, men eftersom miljön i övrigt runt omkring förändras (med bron och kullens höjdskillnader) fungerar det snarare som något som knyter ihop miljön. Över bron förbereds det dessutom just nu för plexiglaspartier, som behåller utsikten för trafikanterna samtidigt som det dämpar bullret för de boende i närområdet.

Flera modeller av bullerskydd

De flesta behöver som sagt inte ett såhär högt bullerskydd, och ofta räcker våra standardmodeller långt. Vi har flera modeller som vi byggt flera gånger och snabbt kan offerera våra kunder, både reflekterande och absorberande bullerskydd. Du hittar bullerskydden i Stängselbutiken och begär enkelt en offert efter dina förutsättningar. Vi bygger dem i flera höjder, och målar när det önskas. Bullerskydd har alla möjligheter att bli positiva inslag i miljön, inte bara på grund av de goda effekter de har på buller utan också för vad de kan tillföra med en snygg design.

 

högt bullerskydd

 

bullerskydd med plexiglas


Bullerskydd för villa – snart är sommaren här!

Postad 14 april, 2015

När sommaren närmar sig börjar vi längta ut: ut i naturen för alldel, men framför allt ut på tomten. Våren är verkligen villaägarnas tid, då fingrarna vill ner i jorden och sekatören och krattan går varm. Men medan solen är mer än välkommen uppkommer även den del ovälkomna element som glömts bort under vintern: buller.

Möt sommaren bakom bullerskyddet

Vi monterar bullerskydd året runt, men på våren är det tydligt att efterfrågan ökar. Och det är ju egentligen självklart, för det är nu vi börjar tänka oss alla utekvällar på uteplatsen därhemma, och då vill vi inte störas av buller från vägar eller skrik från skolgårdar eller lekplatser. Vi vill höra fåglar och vindens sus, och med den insikten blir det ett lätt val att börja googla bullerskydd för villa.

Bullerskydd för villa i många olika modeller

Vi monterar kilometervis med bullerskydd för villa varje år, och har ett flertal egna standardmodeller i sortimentet för att snabbt kunna möta våra kunders behov. Det är modeller som vi vet håller för väder, vind och tidens tand, som är snygga och mångsidiga och som vi snabbt kan lämna prisförslag på till de som behöver en offert. Men självklart specialdesignar vi också bullerskydd för både villa, industri och offentlighet och utvecklar ständigt vårt sortiment och våra material.

Specialdesignade bullerskydd

Många gånger passar ett bullerskydd av standardmodell bra, men ibland blir ett specialdesignat bullerskydd det absolut bästa. Vi byggde nyligen en lite annorlunda variant som jag gillar väldigt mycket: modellen ser ut som ett vanligt plank på den nedre delen men har en topp i avvikande färg som gör att det verkligen sticker ut och sätter sin prägel på omgivningen. Jag tänker ofta på det, att det är synd att bullerskydd så ofta glöms bort, byggs med en sorts styvmoderlig kärlek och liksom grånar i färgen när de skulle kunna vara riktiga utsmyckningar som istället lyfter omgivningen. Ett bullerskydd för villa måste absolut inte kännas som en avskärande mur utan kan i högsta grad bli en tillgång!

Våra bullerskydd

I vår webbutik hittar du några av våra bullerskydd för villa, både reflekterande och absorberande bullerskydd. Vill du veta mer eller bolla dina tankar om vilken nytta ett bullerskydd kan göra för din tomt så är du mer än välkommen att kontakta våra duktiga säljare, och du kan enkelt begära en kostnadsfri offert här.

 

 


Bullerskydd i flera snygga modeller

Postad 29 januari, 2015

Bullerproblemen i samhället blir större när det byggs allt tätare och invid hårt trafikerade vägar, och vi märker en tydlig ökning av antalet samtal från bekymrade personer. Många gånger kan ett bullerskydd vara en lösning på problemen med oljud, och förutsatt att det är så kan vi erbjuda flera olika färdiga modeller av bullerskydd.

Två huvudtyper av bullerskydd

Att beskriva hur ett bullerskydd fungerar är inte helt enkelt, men till att börja med kan vi skilja mellan reflekterande och absorberande bullerskydd. Namnen säger ganska mycket i sig själva: ett reflekterande bullerskydd tar emot oljudet och gör så att det studsar tillbaka åt det håll det kom från, vilket skapar en sorts ljudskugga bakom skärmen. Ett absorberande bullerskydd tar emot ljudet och kapslar in det så att endast en del av det studsar tillbaka, och ger på så sätt en tystare ljudbild bakom skärmen.

Reflekterande bullerskydd

I det här inlägget ska jag presentera ett urval av våra reflekterande bullerskydd, som ofta i folkmun kallas för bullerplank. Det finns naturligtvis (nästan) inga gränser för hur ett bullerplank kan se ut, men vi har i dagsläget några olika standardmodeller som vi ofta utgår från. Att standardisera är bra på flera sätt: det gör det till exempel lätt att räkna rätt så att du som kund snabbt kan få ett kostnadsförslag som är korrekt.

Fyra standardmodeller av plank

Våra fyra mest populära modeller av reflekterande bullerskydd går under namnen Ramsebo, Rosenvik, Rydefors och Renemo. Alla finns att få i tryckimpregnerat, obehandlat eller målat virke och i standardhöjder på mellan 1200 och 3000 mm. Planken byggs upp av varmförzinkade stolpar som direktgjuts i betong. Reglar i olika dimensioner monteras parallellt eller som lockpanel beroende på modell, men alltid med mineritskiva mot marken för att hindra ljud från att ta sig under planket. Bullerskyddets ovansida täcks med bockad takplåt som skydd för regn och snö.

Läs mer om våra bullerskydd

vår specialiserade sida om bullerskydd kan du läsa mer om våra olika modeller av bullerskydd, och se bilder från tidigare projekt. Naturligtvis monterar vi även specialdesignade bullerskydd, eller kombinerar standardmodellerna med specialsektioner – fantasin sätter gränserna här. Vi svarar gärna på dina frågor om bullerskydd, och lämnar en kostnadsfri offert på bara några dagar.

 


Bullerskydd – så dämpas bullret mest effektivt

Postad 23 oktober, 2014

 

Nu är bullerskyddet längs Gudöbroleden i Haninge färdigställt. Planket dämpar trafikbullret för fastigheterna i området, och avskärmar den intilliggande gångbanan så att även fotgängarna får en trevligare miljö bakom bullerskyddet.

Hur fungerar ett bullerskydd?

Trafikbuller påverkar väldigt många människor i Sverige: omkring 1,7 miljoner människor utsätts för trafikbuller som är högre än 55 dBA utomhus vid bostaden, och det är en siffra som tycks öka för varje år. Vi får många samtal från personer som störs av olika sorters oljud och som undrar över om bullerskydd kan vara en lösning på problemet. Ibland avråder vi, men många gånger går bullerproblem att lösas med ett reflekterande eller absorberande bullerskydd.

Men hur fungerar ett bullerskydd egentligen? Vid Gudöbroleden har vi monterat ett absorberande bullerskydd, och det betyder i det här fallet att det har dubbla paneler och en kärna av ljudabsorberande stenull för att kunna absorbera och kapsla in ljud som träffar planket.

absorberande bullerskydd

Bullerskyddet vid Gudöbroleden är placerat relativt nära vägkanten, och det gör att det inte behöver vara särskilt högt för att fungera effektivt och skapa en bra ljudmiljö för de som rör sig bakom planket. För att ett bullerskydd ska fungera måste det nämligen placeras på rätt ställe så att ljudvågorna inte går över planket, och planket måste dessutom vara helt tätt även mot marken i nederkant.  En liten spricka på några få centimetrar kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.

Montera eget bullerskydd

Kan man montera sitt eget bullerskydd på tomten? Det är en annan fråga vi ofta får. Svaret är att ja, det kan du göra – men många gånger behöver du ett bygglov från kommunen för att bygga ett plank. För att bygga ett staket behövs inget bygglov, men för avskärmande plank är reglerna annorlunda. Dock finns det en del undantag, som du kan läsa mer om här.

I vår webbutik kan du köpa färdiga sektioner av absorberande bullerskydd att montera själv, och vi har självklart alla tillbehör som du behöver för att lyckas. Vill du ha mer hjälp kan vi ge dig en kostnadsfri offert, samt erbjuda montagehjälp i hela Sverige.

 

bullerskydd

 


Bullerskydd i närområdet

Postad 21 augusti, 2014

 

På måndag drar vi igång bygget av ett bullerskydd i Haninge, inte så långt från vårt söderortskontor. Det är många timmars planering bakom ett sådant projekt, möten, inköp och kontroller, och det är viktigt att allting klaffar när arbetet väl startar.
070-336

Under året har vi byggt ett antal bullerskydd på olika platser i Sverige, och vi vet att många människor besväras av buller från närliggande vägar. Bullerskydd kan göra stor skillnad och glädjer många, och kanske delvis därför är det ett av våra favorit-områdesskydd. Ett av de viktigaste stegen i planeringen av ett nytt bullerskydd är att ta i beräknande hur omgivningen ser ut och påverkas, och var bullerskyddet bör placeras för att få maximal effekt. Ett felplacerat bullerplank hjälper ingen utan kan till och med göra bullerproblemen värre för de som bor i den riktning som bullret reflekteras.

Bullerskyddet måste också vara av tillräcklig högt och helt ogenomträngligt för att ljudvågor inte ska kunna ta sig igenom, och det kräver en hel del av materialet och dess anpassningsförmåga: träet måste kunna svälla och krympa utan att sprickor bildas. Det är också viktigt att skärmen står tätt mot marken utan luftspalt eftersom en enda liten spricka kan innebära att så mycket som 50% av ljuddämpningen förloras.

I vår webbutik för områdesskydd kan du beställa färdiga moduler eller lämpligt virke för såväl reflekterande som absorberande bullerplank för egen montering. Vill du ha hjälp även med montaget kan du begära en kostnadsfri offert här. Vi monterar över hela Sverige.

Vi återkommer med fler bilder när bygget är klart!
070-341

 


Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x