Utbildning och medlemskap

 

Vi på Skandinaviska Områdesskydd strävar alltid efter att utföra våra uppdrag effektivt, kontrollerat och ansvarsfullt. Våra anställda utbildas kontinuerligt inom säkerhetsfrågor, och vi är medlemmar i ett antal viktiga branschorganisationer och föreningar som alla ger oss viktig input och sporrar oss att ligga i framkant vad gäller kvalitet och kompetens.

Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark

Stockholms Stads utbildning i Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark ger kunskaper om systematiskt trafiksäkerhetsarbete vid vägarbete.Fokus ligger på minskade olycksrisker samt metoder och verktyg för att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatsen.

Svensk Hantverkskontroll

Svensk Hantverkskontrolls målsättning är att höja kompetensen hos företag inom bygg- och anläggningsbranschen, för att i sin tur öka tryggheten vid upphandling av hantverkare. Medlemmar som uppfyller Svensk Hantverkskontrolls kriterier erhåller en SÄK-certifiering med kvalitetsstämpel.

Sveriges Stängselentreprenörers förening (SSEF)

Sveriges Stängselentreprenörers förening (SSEF) är en förening för stängselentreprenörer i Sverige. Föreningen har ingen egen tillverkning vilket gör den obunden, och verksamheten består av kvalitetshöjande aktiviteter som standardisering, certifiering, utbildning och information.

Heta Arbeten

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg, och för att få utföra heta arbeten krävs ett giltigt certifikat. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare. Kraven regleras i försäkringsbolagens försäkringsvillkor.

Arbete på väg

Arbete på väg är en utbildning med syfte är att skapa förståelse för vägarbeten samt de risker som finns med vägen som arbetsplats. Kunskap kring olika roller, ansvar och skyldigheter för arbetsgivare och arbetstagare, beställare och utförare gör att vi kan skapa säkrare arbetsplatser.

ID06

ID06 syftar framför allt till att försvåra svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. Genom föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

certifikat-ny

Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x