Värdegrund

Skandinaviska Områdesskydds värdegrund genomsyrar allt vi gör, såväl på kontoret som i relationen med våra kunder. Vår verksamhet bygger på sex nyckelord: Snabbhet, Trygghet, Yrkeskunskap, Respekt, Kundnärhet, och Ansvar (S.T.Y.R.K.A).

Snabbhet:

– Vi är effektiva. Vi tar snabba beslut, ger snabb återkoppling och presenterar lösningar som är kostnadseffektiva både tidsmässigt och kostnadsmässigt – utan att tumma på kvaliteten.

Trygghet:

– Vi är ödmjuka och lyhörda inför våra arbetskollegor, kunder och leverantörers behov och önskemål. Tillsammans med våra kollegor eftersträvar vi att alltid leverera en produkt som överträffar våra egna och våra kunders förväntningar. Vi har förståelse för att vi och andra kan göra fel, och arbetar lösningsinriktat för att undvika och korrigera eventuella sådana.

Yrkeskunskap:

– Vi är trygga i våra arbetsroller och vet att vi har den kunskap som behövs för att utföra vårt arbete på ett sätt som motsvarar de förväntningar som ställs på oss. Vi ser till att använda de resurser som finns i företaget i form av kunskap, kompetens och verktyg. Vi tror på att vidareutbilda vår personal och använda den kompetens som finns inom företaget.

Respekt:

– Vi lyssnar på våra arbetskollegor, kunder och leverantörer och tar till oss kritik – positiv och negativ – och använder den för att bli bättre. Vi är ödmjuka och vågar be om hjälp och delar med oss av våra kunskaper. Vi är viktigare än jag. Varje person i företaget har sin roll och är en nödvändig del för en fungerande verksamhet.

Kundnärhet:

– Vi skapar förtroende och långsiktiga kundrelationer genom att komma i tid, vara pålästa och ge bästa möjliga service utifrån kundens behov. Vi lär känna kunder, medarbetare och leverantörer genom ett öppet, lyhört och personligt bemötande. Genom vårt agerande, effektivitet och kvalitetstänk skapar vi en grund för långa affärsrelationer.

Ansvar:

– Vi agerar med tydlighet, är handlingskraftiga och är noga med att hålla angivna tidsramar. Vi korrigerar våra misstag och lär oss av dem. Vi visar engagemang genom att genomföra de beslut som tas.

 

 

 

 

foretaget4

 

Här kan du ladda ner vår uppförandekod:

Skandinaviska – Uppförandekod

 

Här kan du ladda ner vår arbetsmiljöpolicy:

Skandinaviska – Arbetsmiljöpolicy

 

Har du en fråga?
Verifieringskod: captcha

Brands
x x x x